• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ማራቲኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

भावना
bhāvanā +

ስምዒታት


-

प्राणी
prāṇī +

እንስሳታት


-

खेळ
khēḷa +

ዓይነታት ስፖርት


-

संगीत
saṅgīta +

ሙዚቃ


-

कार्यालय
kāryālaya +

ቤት ጽሕፈት


-

पेय
pēya +

ዓይነታት መስተ


-

लोक
lōka +

ህዝቢ


-

वेळ
vēḷa +

ጊዜ


-

पर्यावरण
paryāvaraṇa +

ከባቢ


-

पॅकेजिंग
pĕkējiṅga +

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

उपकरण
upakaraṇa +

ናውቲ: መሳርሒ


-

रहदारी
rahadārī +

ፖሊስ ትራፊክ


-

फळे
phaḷē +

ፍረታት አትክልቲ


-

आराम
ārāma +

ጊዜ ዕረፍቲ


-

सैन्य
sain'ya +

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

कपडे
kapaḍē +

ክዳውንቲ


-

संपर्क
samparka +

ርክብ፡ ምብህሃል


-

तंत्रज्ञान
tantrajñāna +

ቴክኖሎጂ


-

सदनिका
sadanikā +

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

अन्न
anna +

መግቢ


-

व्यवसाय
vyavasāya +

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

भाजीपाला
bhājīpālā +

ኣሕምልቲ


-

वस्तू
vastū +

ነገራት


-

शिक्षण
śikṣaṇa +

ትምህርቲ


-

शरीर
śarīra +

ኣካላት


-

निसर्ग
nisarga +

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

आर्थिक
ārthika +

ፋይናንስ


-

फर्निचर
pharnicara +

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

धर्म
dharma +

ሃይማኖት


-

वनस्पती
vanaspatī +

ኣትክልቲ


-

सारांशित संज्ञा
sārānśita san̄jñā +

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

स्वयंपाकघर साधने
svayampākaghara sādhanē +

ናውቲ ክሽነ


-

साधनसामग्री
sādhanasāmagrī +

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

आरोग्य
ārōgya +

ጥዕና


-

गाडी
gāḍī +

መኪና


-

कला
kalā +

ስነ-ጥበባት


-

शहर
śahara +

ከተማ


-

हवामान
havāmāna +

ኩነታት አየር


-

खरेदी
kharēdī +

ምሽማት/ዕድጊ


-

वास्तुकला
vāstukalā +

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

मोठे प्राणी
mōṭhē prāṇī +

ዓበይቲ እንስሳታት


-

लहान प्राणी
lahāna prāṇī +

ንአሽቱ እንስሳታት