• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ማራቲኛ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

भावना
bhāvanā

ስምዒታት


-

प्राणी
prāṇī

እንስሳታት


-

खेळ
khēḷa

ዓይነታት ስፖርት


-

संगीत
saṅgīta

ሙዚቃ


-

कार्यालय
kāryālaya

ቤት ጽሕፈት


-

पेय
pēya

ዓይነታት መስተ


-

लोक
lōka

ህዝቢ


-

वेळ
vēḷa

ጊዜ


-

पर्यावरण
paryāvaraṇa

ከባቢ


-

पॅकेजिंग
pĕkējiṅga

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

उपकरण
upakaraṇa

ናውቲ: መሳርሒ


-

रहदारी
rahadārī

ፖሊስ ትራፊክ


-

फळे
phaḷē

ፍረታት አትክልቲ


-

आराम
ārāma

ጊዜ ዕረፍቲ


-

सैन्य
sain'ya

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

कपडे
kapaḍē

ክዳውንቲ


-

संपर्क
samparka

ርክብ፡ ምብህሃል


-

तंत्रज्ञान
tantrajñāna

ቴክኖሎጂ


-

सदनिका
sadanikā

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

अन्न
anna

መግቢ


-

व्यवसाय
vyavasāya

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

भाजीपाला
bhājīpālā

ኣሕምልቲ


-

वस्तू
vastū

ነገራት


-

शिक्षण
śikṣaṇa

ትምህርቲ


-

शरीर
śarīra

ኣካላት


-

निसर्ग
nisarga

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

आर्थिक
ārthika

ፋይናንስ


-

फर्निचर
pharnicara

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

धर्म
dharma

ሃይማኖት


-

वनस्पती
vanaspatī

ኣትክልቲ


-

सारांशित संज्ञा
sārānśita san̄jñā

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

स्वयंपाकघर साधने
svayampākaghara sādhanē

ናውቲ ክሽነ


-

साधनसामग्री
sādhanasāmagrī

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

आरोग्य
ārōgya

ጥዕና


-

गाडी
gāḍī

መኪና


-

कला
kalā

ስነ-ጥበባት


-

शहर
śahara

ከተማ


-

हवामान
havāmāna

ኩነታት አየር


-

खरेदी
kharēdī

ምሽማት/ዕድጊ


-

वास्तुकला
vāstukalā

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

मोठे प्राणी
mōṭhē prāṇī

ዓበይቲ እንስሳታት


-

लहान प्राणी
lahāna prāṇī

ንአሽቱ እንስሳታት
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!