• Learn vocabulary
    使用50LANGUAGES学习词汇.
    用你的母语学习!

免费50多种语言,1900多个单词的40个词汇话题 - 泰语

话题包括感情、动物、体育、工具、交通以及更多
选择你想学习的类别

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

情感


-

สัตว์
sàt′

动物


-

กีฬา
gee-la

体育


-

เพลง
playng

音乐


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

办公室


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

饮料


-

คน
kon′


-

เวลา
way-la

时间


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

环境


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

包装


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

工具


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

交通


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

水果


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

闲暇


-

ทหาร
tá′-hǎn

军事


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

服装


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

通讯


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

技术


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

公寓


-

อาหาร
a-hǎn

食品


-

อาชีพ
a-chêep

职业


-

ผัก
pàk′

蔬菜


-

วัตถุ
wát′-tòo′

物品


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

教育


-

ร่างกาย
râng-gai

身体


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

自然


-

การเงิน
gan-nguнn′

资产


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

家具


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

宗教


-

พืช
pêut

植物


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

抽象的术语


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

厨房用具


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

材料


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

健康


-

รถ
rót′

汽车


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

艺术


-

เมือง
meuang

城市


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

天气


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

购物


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

建筑


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

大动物


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

小动物
想学习一门新语言?使用50LANGUAGES是如此简单! 50多种语言选择,但是用你的母语来学习 - 完全免费!