© Jayk67 | Dreamstime.com

ਤਾਮਿਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਈ ਤਮਿਲ‘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ।

pa ਪੰਜਾਬੀ   »   ta.png தமிழ்

ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖੋ - ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਮਸਕਾਰ! வணக்கம்! vaṇakkam!
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! நமஸ்காரம்! Namaskāram!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? நலமா? Nalamā?
ਨਮਸਕਾਰ! போய் வருகிறேன். Pōy varukiṟēṉ.
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! விரைவில் சந்திப்போம். Viraivil cantippōm.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੂਮਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਪਰਭਾਵ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਮਿਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ’50 LANGUAGES’ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਹਿਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੃ਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ 100 ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਠਾਂ ਲਈ MP3 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਲ ਤਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਵਸਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।