© Master2 | Dreamstime.com

ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੋਸਨੀਆਈ‘ ਨਾਲ ਬੋਸਨੀਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ।

pa ਪੰਜਾਬੀ   »   bs.png bosanski

ਬੋਸਨੀਆ ਸਿੱਖੋ - ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਮਸਕਾਰ! Zdravo!
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! Dobar dan!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Kako ste? / Kako si?
ਨਮਸਕਾਰ! Doviđenja!
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! Do uskoro!

ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

“ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?“ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ-ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਲੈਟਿਨ ਅਤੇ ਸਿਰੀਲਿਕ ਦੋਵੇਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੋਸਨੀਆ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ’50 LANGUAGES’ ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਸਿਰਬੀਆਈ, ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ-ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਤਾਓਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੀ ਧੁਨੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਾਂਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 100 ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਸਨੀਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਠਾਂ ਲਈ MP3 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਲ ਬੋਸਨੀਆਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਵਿਚ, ਬੋਸਨੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਔਣ ਪਰੌਣਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਖਾਸ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ’50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਬੋਸਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।