© Somatuscani | Dreamstime.com

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ‘ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ।

pa ਪੰਜਾਬੀ   »   em.png English (US)

ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ - ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਮਸਕਾਰ! Hi!
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! Hello!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? How are you?
ਨਮਸਕਾਰ! Good bye!
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! See you soon!

ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

“ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ“ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਸਪਤ ਸਵੈਅ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਚਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ’50LANGUAGES’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ iPhone ਅਤੇ Android ਐਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਸੰਸਕ੃ਤੀ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮ੃ਦ੍ਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਵਾਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਮਰ ਰੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ 100 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਠਾਂ ਲਈ MP3 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗੇਤ, ਫਿਲਮਾਂ, ਲੇਖਾਵਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੰਤ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘50LANGUAGES’ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (US) ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।