ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਈ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ‘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਸਿੱਖੋ।

pa ਪੰਜਾਬੀ   »   no.png norsk

ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਸਿੱਖੋ - ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਮਸਕਾਰ! Hei!
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! God dag!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Hvordan går det?
ਨਮਸਕਾਰ! På gjensyn!
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! Ha det så lenge!

ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆਵਸ਼ਿਆਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਾ ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੁਕਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ’50 LANGUAGES’ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਨਾਰਵੇਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੃ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਵੇਈ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਨਾਰਵੇਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਡਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ 100 ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਠਾਂ ਲਈ MP3 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਲ ਨਾਰਵੇਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਰਵੇਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਵੇਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਧੈਰਜ ਰੱਖਣਾ ਬੌਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ’50 LANGUAGES’ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਨਾਰਵੇਜਿਅਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।