© Daniel_wiedemann | Dreamstime.com

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ BR ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪੁਰਤਗਾਲੀ‘ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ।

pa ਪੰਜਾਬੀ   »   px.png Português (BR)

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖੋ - ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਮਸਕਾਰ! Olá!
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! Bom dia!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Como vai?
ਨਮਸਕਾਰ! Até à próxima!
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! Até breve!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ’50LANGUAGES’ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ iPhone ਅਤੇ Android ਐਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੃ਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਧਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ 100 ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਠਾਂ ਲਈ MP3 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਟਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ’50LANGUAGES’ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਪੁਰਤਗਾਲੀ (BR) ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।