© Ljupco Smokovski - Fotolia | Skopje city park in autumn, Macedonia

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਈ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ‘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸਿੱਖੋ।

pa ਪੰਜਾਬੀ   »   mk.png македонски

ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸਿੱਖੋ - ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਨਮਸਕਾਰ! Здраво! Zdravo!
ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ! Добар ден! Dobar dyen!
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? Како си? Kako si?
ਨਮਸਕਾਰ! Довидување! Dovidoovaњye!
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! До наскоро! Do naskoro!

ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

“ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?“ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਸਲਾਵੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਸਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਮ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ’50 LANGUAGES’ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਅਨੋਖਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਸਲਾਵੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਏਸਲਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ! ਪਾਠ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “црв“ (ਲਾਲ) ਜਾਂ “бел“ (ਸਫ਼ੈਦ)। ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 100 ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਠਾਂ ਲਈ MP3 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਲ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਢ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨੋਲੌਜੀ ਦੇ ਅਨੂਖੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੂਖੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਧਾਂਚਾ, ਅਨੋਖਾ ਉਚਾਰਨ, ਅਤੇ ਅਨੂਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ’50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਨਮੂਨਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਨਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਮੈਸੇਡੋਨੀਅਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।