0

0

-
-பேய்
pēy
-
-филмска камера
filmska kamera
-
-телевизор
televizor
-
-பதில் அளிக்கும் கருவி
patil aḷikkum karuvi
-
-நீர்நாய்
nīrnāy
-
-тањирић
tanjirić
-
-இரு வழி போக்குவரத்து
iru vaḻi pōkkuvarattu
-
-дабар
dabar
-
-சிறு தட்டு
ciṟu taṭṭu
-
-пораз
poraz
-
-саобраћај из супротног смера
saobraćaj iz suprotnog smera
-
-пеленa
pelena
-
-தொலைக்காட்சி
tolaikkāṭci
-
-дух
duh
-
-பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி
paṭa oḷippativuk karuvi
-
-குழந்தை அரையாடை
kuḻantai araiyāṭai
-
-телефонска секретарица
telefonska sekretarica
-
-தோல்வி
tōlvi
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/24/2019
0
0:00 sec