0

0

-
-బజారు ధర
bajāru dhara
-
-వేగ పరిమితి
vēga parimiti
-
-దేవదూత
dēvadūta
-
-రెండు రహదారుల కలయిక చోటు
reṇḍu rahadārula kalayika cōṭu
-
-వడపోత
vaḍapōta
-
-‫מחיר השוק‬
mẖyr hşwq
-
-‫כושר‬
kwşr
-
-‫כדור‬
kdwr
-
-‫מלאך‬
mlʼk
-
-‫פילטר‬
pyltr
-
-బంతి
banti
-
-‫גילוח‬
gylwẖ
-
-‫מסלול סקי‬
mslwl sqy
-
-స్కీ కోర్సు
skī kōrsu
-
-‫הגבלת מהירות‬
hgblţ mhyrwţ
-
-గొరుగుట
goruguṭa
-
-ఆకారము
ākāramu
-
-‫חציית רמת‬
ẖẕyyţ rmţ
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec