0

0

-
-фильтр
fil’tr
-
-ท้ายรถ
tái-rót′
-
-เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
-
-เลื่อน
lêuan
-
-принтер
printer
-
-ขนมเค้ก
kǒn′-má′-kék′
-
-กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
-
-щыбжьыилъ
ŝybž’yil’’
-
-жыбгъэм ыкIуачIэ зэрашырэр
žybg’’èm ykIuačIè zèrašyrèr
-
-машинэ кIыб
mašinè kIyb
-
-жэ
žè
-
-бжъакъо
bž’’ak’’o
-
-ферм, Iэщ
ferm, Ièŝ
-
-ละมั่ง
lá′-mâng′
-
-ฟาร์ม
fam
-
-хьакухьалыжъу
h’akuh’alyž’’u
-
-ตัวกรอง
dhua-grawng
-
-กระปุกพริกไทย
grà′-bhòok′-prík′-tai′
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec