0

0

-
-చీమ
cīma
-
-మిడత
miḍata
-
-铁路
tiělù
-
-小河
xiǎohé
-
-海绵
hǎimián
-
-చిన్న సముద్ర పాయ
cinna samudra pāya
-
-పరికరము
parikaramu
-
-男孩
nánhái
-
-వార్తాపత్రిక
vārtāpatrika
-
-స్పాంజి
spān̄ji
-
-蚂蚁
mǎyǐ
-
-సరుకు కారు
saruku kāru
-
-货运车
huò yùn chē
-
-రైలు
railu
-
-బాలుడు
bāluḍu
-
-蚱蜢
zhàměng
-
-混合器
hùnhé qì
-
-报纸
bàozhǐ
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec