© Valuavitaly | Dreamstime.com

Betra språkkunnskapane dine!
Sjekk ut 50languages.com TranslationTrainer!

Å omsetje mellom språk er ein fin måte å oppdage strukturelle mønster i språket du lærer som kan vere annleis eller lik dei på morsmålet ditt. Omsetjing bidreg også til å styrke din evne til raskt å bytte mellom språk. Byrje å omsetje no ved å klikke på “Fortsett å lære“-knappen nedanfor.Dine lagra setningar: