הקש על תמונה!

-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[אחת]‬
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[שתיים]‬
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[שלוש]‬
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[ארבע]‬
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[חמש]‬
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[שש]‬
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[שבע]‬
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[שמונה]‬
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[תשע]‬
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[עשר]‬
+


-
1
[viens]
[אחת]‬
[axat]


-
2
[divi]
[שתיים]‬
[shtaim]


-
3
[trīs]
[שלוש]‬
[shalosh]


-
4
[četri]
[ארבע]‬
[arba]


-
5
[pieci]
[חמש]‬
[xamesh]


-
6
[seši]
[שש]‬
[shesh]


-
7
[septiņi]
[שבע]‬
[sheva]


-
8
[astoņi]
[שמונה]‬
[shmoneh]


-
9
[deviņi]
[תשע]‬
[tesha]


-
10
[desmit]
[עשר]‬
[esser]