Kliknij obrazek

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[jeden]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[dwa]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[trzy]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[cztery]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[pięć]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[sześć]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[siedem]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[osiem]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[dziewięć]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[dziesięć]
+


-
1
[unu]
[jeden]


-
2
[du]
[dwa]


-
3
[tri]
[trzy]


-
4
[kvar]
[cztery]


-
5
[kvin]
[pięć]


-
6
[ses]
[sześć]


-
7
[sep]
[siedem]


-
8
[ok]
[osiem]


-
9
[naŭ]
[dziewięć]


-
10
[dek]
[dziesięć]