0

0

Luistertoets. Hoor eers die stem:   

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

[twee en sewentig]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

[otkhmotsdachvidmet'i]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

[otkhmotsdachvidmet'i]

97

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

[otkhmotsdachvidmet'i]

[sewe en negentig]

83

[ოთხმოცდასამი]

[otkhmotsdasami]

83

[ოთხმოცდასამი]

[otkhmotsdasami]

83

[ოთხმოცდასამი]

[otkhmotsdasami]

[drie en tagtig]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

[een en negentig]

72
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
[twee en sewentig]
97
[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]
[otkhmotsdachvidmet'i]
[sewe en negentig]
83
[ოთხმოცდასამი]
[otkhmotsdasami]
[drie en tagtig]
91
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
[een en negentig]