0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

69

[ੳਣੱਤਰ]

[Ṇatara]

[εξήντα εννέα]

[exḗnta ennéa]

18

[ਅਠਾਰਾਂ]

[Aṭhārāṁ]

18

[ਅਠਾਰਾਂ]

[Aṭhārāṁ]

18

[ਅਠਾਰਾਂ]

[Aṭhārāṁ]

[δεκαοκτώ]

[dekaoktṓ]

26

[ਛੱਬੀ]

[Chabī]

26

[ਛੱਬੀ]

[Chabī]

26

[ਛੱਬੀ]

[Chabī]

[είκοσι έξι]

[eíkosi éxi]

75

[ਪਝੰਤਰ]

[Pajhatara]

75

[ਪਝੰਤਰ]

[Pajhatara]

75

[ਪਝੰਤਰ]

[Pajhatara]

[εβδομήντα πέντε]

[ebdomḗnta pénte]
69
[ੳਣੱਤਰ]
[Ṇatara]
[εξήντα εννέα]
[exḗnta ennéa]
18
[ਅਠਾਰਾਂ]
[Aṭhārāṁ]
[δεκαοκτώ]
[dekaoktṓ]
26
[ਛੱਬੀ]
[Chabī]
[είκοσι έξι]
[eíkosi éxi]
75
[ਪਝੰਤਰ]
[Pajhatara]
[εβδομήντα πέντε]
[ebdomḗnta pénte]