0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

40

[σαράντα]

[saránta]

40

[σαράντα]

[saránta]

40

[σαράντα]

[saránta]

[četrdeset]

53

[πενήντα τρία]

[penḗnta tría]

53

[πενήντα τρία]

[penḗnta tría]

53

[πενήντα τρία]

[penḗnta tría]

[pedeset i tri]

88

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

88

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

88

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

[osamdeset i osam]

71

[εβδομήντα ένα]

[ebdomḗnta éna]

71

[εβδομήντα ένα]

[ebdomḗnta éna]

71

[εβδομήντα ένα]

[ebdomḗnta éna]

[sedamdeset i jedan]

40
[σαράντα]
[saránta]
[četrdeset]
53
[πενήντα τρία]
[penḗnta tría]
[pedeset i tri]
88
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
[osamdeset i osam]
71
[εβδομήντα ένα]
[ebdomḗnta éna]
[sedamdeset i jedan]