0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

72

[setanta-dos]

[յոթանասուներկու]

[yot’anasunerku]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

88

[vuitanta-vuit]

[ութանասունութ]

[ut’anasunut’]

25

[vint-i-cinc]

25

[vint-i-cinc]

25

[vint-i-cinc]

[քսանհինգ]

[k’sanhing]

80

[vuitanta]

80

[vuitanta]

80

[vuitanta]

[ութանասուն]

[ut’anasun]
72
[setanta-dos]
[յոթանասուներկու]
[yot’anasunerku]
88
[vuitanta-vuit]
[ութանասունութ]
[ut’anasunut’]
25
[vint-i-cinc]
[քսանհինգ]
[k’sanhing]
80
[vuitanta]
[ութանասուն]
[ut’anasun]