0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

3

[három]

3

[három]

3

[három]

[երեք]

[yerek’]

75

[hetvenöt]

75

[hetvenöt]

75

[hetvenöt]

[յոթանասունհինգ]

[yot’anasunhing]

61

[hatvanegy]

61

[hatvanegy]

61

[hatvanegy]

[վաթսունմեկ]

[vat’sunmek]

4

[négy]

4

[négy]

4

[négy]

[չորս]

[ch’vors]
3
[három]
[երեք]
[yerek’]
75
[hetvenöt]
[յոթանասունհինգ]
[yot’anasunhing]
61
[hatvanegy]
[վաթսունմեկ]
[vat’sunmek]
4
[négy]
[չորս]
[ch’vors]