0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

32

[tiga puluh dua]

32

[tiga puluh dua]

32

[tiga puluh dua]

[երեսուներեք]

[yeresunerek’]

97

[sembilan puluh tujuh]

97

[sembilan puluh tujuh]

97

[sembilan puluh tujuh]

[իննսունյոթ]

[innsunyot’]

91

[sembilan puluh satu]

91

[sembilan puluh satu]

91

[sembilan puluh satu]

[իննսունմեկ]

[innsunmek]

8

[delapan]

8

[delapan]

8

[delapan]

[ութ]

[ut’]
32
[tiga puluh dua]
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
97
[sembilan puluh tujuh]
[իննսունյոթ]
[innsunyot’]
91
[sembilan puluh satu]
[իննսունմեկ]
[innsunmek]
8
[delapan]
[ութ]
[ut’]