0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

20

[twintig]

20

[twintig]

20

[twintig]

[dua puluh]

36

[ses en dertig]

36

[ses en dertig]

36

[ses en dertig]

[tiga puluh enam]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

86

[ses en tagtig]

[delapan puluh enam]

68

[agt en sestig]

68

[agt en sestig]

68

[agt en sestig]

[enam puluh delapan]

20
[twintig]
[dua puluh]
36
[ses en dertig]
[tiga puluh enam]
86
[ses en tagtig]
[delapan puluh enam]
68
[agt en sestig]
[enam puluh delapan]