0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

[চার]

[Cāra]

[চার]

[Cāra]

[চার]

[Cāra]

[empat]

৫৫

[পঞ্চান্ন]

[Pañcānna]

৫৫

[পঞ্চান্ন]

[Pañcānna]

৫৫

[পঞ্চান্ন]

[Pañcānna]

[lima puluh lima]

[এক]

[Ēka]

[এক]

[Ēka]

[এক]

[Ēka]

[satu]

৯৪

[চুরানব্বই]

[Curānabba'i]

৯৪

[চুরানব্বই]

[Curānabba'i]

৯৪

[চুরানব্বই]

[Curānabba'i]

[sembilan puluh empat]


[চার]
[Cāra]
[empat]
৫৫
[পঞ্চান্ন]
[Pañcānna]
[lima puluh lima]

[এক]
[Ēka]
[satu]
৯৪
[চুরানব্বই]
[Curānabba'i]
[sembilan puluh empat]