0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

25

[dvacet pět]

25

[dvacet pět]

25

[dvacet pět]

[dua puluh lima]

35

[třicet pět]

35

[třicet pět]

35

[třicet pět]

[tiga puluh lima]

87

[osmdesát sedm]

87

[osmdesát sedm]

87

[osmdesát sedm]

[delapan puluh tujuh]

2

[dvě]

2

[dvě]

2

[dvě]

[dua]

25
[dvacet pět]
[dua puluh lima]
35
[třicet pět]
[tiga puluh lima]
87
[osmdesát sedm]
[delapan puluh tujuh]
2
[dvě]
[dua]