0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

99

[devadesát devět]

99

[devadesát devět]

99

[devadesát devět]

[sembilan puluh sembilan]

57

[padesát sedm]

57

[padesát sedm]

57

[padesát sedm]

[lima puluh tujuh]

13

[třináct]

13

[třináct]

13

[třináct]

[tiga belas]

26

[dvacet šest]

26

[dvacet šest]

26

[dvacet šest]

[dua puluh enam]

99
[devadesát devět]
[sembilan puluh sembilan]
57
[padesát sedm]
[lima puluh tujuh]
13
[třináct]
[tiga belas]
26
[dvacet šest]
[dua puluh enam]