0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

82

[eighty-two]

82

[eighty-two]

82

[eighty-two]

[delapan puluh dua]

4

[four]

4

[four]

4

[four]

[empat]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

[enam puluh empat]

62

[sixty-two]

62

[sixty-two]

62

[sixty-two]

[enam puluh dua]

82
[eighty-two]
[delapan puluh dua]
4
[four]
[empat]
64
[sixty-four]
[enam puluh empat]
62
[sixty-two]
[enam puluh dua]