0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

58

[fifty-eight]

58

[fifty-eight]

58

[fifty-eight]

[lima puluh delapan]

21

[twenty-one]

21

[twenty-one]

21

[twenty-one]

[dua puluh satu]

24

[twenty-four]

24

[twenty-four]

24

[twenty-four]

[dua puluh empat]

34

[thirty-four]

34

[thirty-four]

34

[thirty-four]

[tiga puluh empat]

58
[fifty-eight]
[lima puluh delapan]
21
[twenty-one]
[dua puluh satu]
24
[twenty-four]
[dua puluh empat]
34
[thirty-four]
[tiga puluh empat]