0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

22

[twee en twintig]

22

[twee en twintig]

22

[twee en twintig]

[ოცდაორი]

[otsdaori]

25

[vyf en twintig]

25

[vyf en twintig]

25

[vyf en twintig]

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

62

[twee en sestig]

62

[twee en sestig]

62

[twee en sestig]

[სამოცდაორი]

[samotsdaori]

7

[sewe]

7

[sewe]

7

[sewe]

[შვიდი]

[shvidi]
22
[twee en twintig]
[ოცდაორი]
[otsdaori]
25
[vyf en twintig]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
62
[twee en sestig]
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
7
[sewe]
[შვიდი]
[shvidi]