0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

60

[예순]

[yesun]

60

[예순]

[yesun]

60

[예순]

[yesun]

[სამოცი]

[samotsi]

63

[예순셋]

[yesunses]

63

[예순셋]

[yesunses]

63

[예순셋]

[yesunses]

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

42

[마흔둘]

[maheundul]

42

[마흔둘]

[maheundul]

42

[마흔둘]

[maheundul]

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

99

[아흔아홉]

[aheun-ahob]

99

[아흔아홉]

[aheun-ahob]

99

[아흔아홉]

[aheun-ahob]

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]
60
[예순]
[yesun]
[სამოცი]
[samotsi]
63
[예순셋]
[yesunses]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
42
[마흔둘]
[maheundul]
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
99
[아흔아홉]
[aheun-ahob]
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]