0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

26

[zesentwintig]

26

[zesentwintig]

26

[zesentwintig]

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]

64

[vierenzestig]

64

[vierenzestig]

64

[vierenzestig]

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

38

[achtendertig]

38

[achtendertig]

38

[achtendertig]

[ოცდათვრამეტი]

[otsdatvramet'i]

36

[zesendertig]

36

[zesendertig]

36

[zesendertig]

[ოცდათექვსმეტი]

[otsdatekvsmet'i]
26
[zesentwintig]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
64
[vierenzestig]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
38
[achtendertig]
[ოცდათვრამეტი]
[otsdatvramet'i]
36
[zesendertig]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]