0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

[ოცდაოთხი]

[otsdaotkhi]

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

82

[oitenta e dois]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]
27
[vinte e sete]
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
24
[vinte e quatro]
[ოცდაოთხი]
[otsdaotkhi]
82
[oitenta e dois]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]
89
[oitenta e nove]
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]