0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

13

[тринадцять]

[trynadtsyatʹ]

13

[тринадцять]

[trynadtsyatʹ]

13

[тринадцять]

[trynadtsyatʹ]

[ცამეტი]

[tsamet'i]

33

[тридцять три]

[trydtsyatʹ try]

33

[тридцять три]

[trydtsyatʹ try]

33

[тридцять три]

[trydtsyatʹ try]

[ოცდაცამეტი]

[otsdatsamet'i]

7

[сім]

[sim]

7

[сім]

[sim]

7

[сім]

[sim]

[შვიდი]

[shvidi]

38

[тридцять вісім]

[trydtsyatʹ visim]

38

[тридцять вісім]

[trydtsyatʹ visim]

38

[тридцять вісім]

[trydtsyatʹ visim]

[ოცდათვრამეტი]

[otsdatvramet'i]
13
[тринадцять]
[trynadtsyatʹ]
[ცამეტი]
[tsamet'i]
33
[тридцять три]
[trydtsyatʹ try]
[ოცდაცამეტი]
[otsdatsamet'i]
7
[сім]
[sim]
[შვიდი]
[shvidi]
38
[тридцять вісім]
[trydtsyatʹ visim]
[ოცდათვრამეტი]
[otsdatvramet'i]