0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

83

[восемдзесят тры]

[vosemdzesyat try]

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

42

[сорак два]

[sorak dva]

42

[сорак два]

[sorak dva]

42

[сорак два]

[sorak dva]

[ನಲವತ್ತೆರಡು]

[Nalavatteraḍu]

12

[дванаццаць]

[dvanatstsats’]

12

[дванаццаць]

[dvanatstsats’]

12

[дванаццаць]

[dvanatstsats’]

[ಹನ್ನೆರಡು]

[Hanneraḍu]

90

[дзевяноста]

[dzevyanosta]

90

[дзевяноста]

[dzevyanosta]

90

[дзевяноста]

[dzevyanosta]

[ತೊಂಬತ್ತು]

[Tombattu]
83
[восемдзесят тры]
[vosemdzesyat try]
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
42
[сорак два]
[sorak dva]
[ನಲವತ್ತೆರಡು]
[Nalavatteraḍu]
12
[дванаццаць]
[dvanatstsats’]
[ಹನ್ನೆರಡು]
[Hanneraḍu]
90
[дзевяноста]
[dzevyanosta]
[ತೊಂಬತ್ತು]
[Tombattu]