0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

५३

[तिरपन]

[tirapan]

५३

[तिरपन]

[tirapan]

५३

[तिरपन]

[tirapan]

[педесет и три]

[pyedyesyet i tri]

५०

[पचास]

[pachaas]

५०

[पचास]

[pachaas]

५०

[पचास]

[pachaas]

[педесет]

[pyedyesyet]

५१

[इक्यावन]

[ikyaavan]

५१

[इक्यावन]

[ikyaavan]

५१

[इक्यावन]

[ikyaavan]

[педесет и еден]

[pyedyesyet i yedyen]

७४

[चौहत्तर]

[chauhattar]

७४

[चौहत्तर]

[chauhattar]

७४

[चौहत्तर]

[chauhattar]

[седумдесет и четири]

[syedoomdyesyet i chyetiri]
५३
[तिरपन]
[tirapan]
[педесет и три]
[pyedyesyet i tri]
५०
[पचास]
[pachaas]
[педесет]
[pyedyesyet]
५१
[इक्यावन]
[ikyaavan]
[педесет и еден]
[pyedyesyet i yedyen]
७४
[चौहत्तर]
[chauhattar]
[седумдесет и четири]
[syedoomdyesyet i chyetiri]