0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

98[九十八]

[九十八]

[Jiǔshíbā]

98[九十八]

[九十八]

[Jiǔshíbā]

98[九十八]

[九十八]

[Jiǔshíbā]

[деведесет и осум]

[dyevyedyesyet i osoom]

44[四十四]

[四十四]

[Sìshísì]

44[四十四]

[四十四]

[Sìshísì]

44[四十四]

[四十四]

[Sìshísì]

[четириесет и четири]

[chyetiriyesyet i chyetiri]

3[三]

[三]

[Sān]

3[三]

[三]

[Sān]

3[三]

[三]

[Sān]

[три]

[tri]

52[五十二]

[五十二]

[Wǔshí'èr]

52[五十二]

[五十二]

[Wǔshí'èr]

52[五十二]

[五十二]

[Wǔshí'èr]

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]
98[九十八]
[九十八]
[Jiǔshíbā]
[деведесет и осум]
[dyevyedyesyet i osoom]
44[四十四]
[四十四]
[Sìshísì]
[четириесет и четири]
[chyetiriyesyet i chyetiri]
3[三]
[三]
[Sān]
[три]
[tri]
52[五十二]
[五十二]
[Wǔshí'èr]
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]