0

0

Luistertoets. Luister eerst naar de stem:   

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

[veertien]

34

[ოცდათოთხმეტი]

[otsdatotkhmet'i]

34

[ოცდათოთხმეტი]

[otsdatotkhmet'i]

34

[ოცდათოთხმეტი]

[otsdatotkhmet'i]

[vierendertig]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

[zesenvijftig]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

98

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]

[achtennegentig]

14
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
[veertien]
34
[ოცდათოთხმეტი]
[otsdatotkhmet'i]
[vierendertig]
56
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
[zesenvijftig]
98
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
[achtennegentig]