0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

40

[veertig]

40

[veertig]

40

[veertig]

[førti]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

42

[twee en veertig]

[førtito] og to og førti.

89

[nege en tagtig]

89

[nege en tagtig]

89

[nege en tagtig]

[åttini]

39

[nege en dertig]

39

[nege en dertig]

39

[nege en dertig]

[trettini]

40
[veertig]
[førti]
42
[twee en veertig]
[førtito] og to og førti.
89
[nege en tagtig]
[åttini]
39
[nege en dertig]
[trettini]