0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

82

[aštuoniasdešimt du]

82

[aštuoniasdešimt du]

82

[aštuoniasdešimt du]

[åttito]

73

[septyniasdešimt trys]

73

[septyniasdešimt trys]

73

[septyniasdešimt trys]

[syttitre]

72

[septyniasdešimt du]

72

[septyniasdešimt du]

72

[septyniasdešimt du]

[syttito]

1

[vienas]

1

[vienas]

1

[vienas]

[én]

82
[aštuoniasdešimt du]
[åttito]
73
[septyniasdešimt trys]
[syttitre]
72
[septyniasdešimt du]
[syttito]
1
[vienas]
[én]