0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

24

[dvidešimt keturi]

24

[dvidešimt keturi]

24

[dvidešimt keturi]

[tjuefire]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

[femtini]

6

[šeši]

6

[šeši]

6

[šeši]

[seks]

48

[keturiasdešimt aštuoni]

48

[keturiasdešimt aštuoni]

48

[keturiasdešimt aštuoni]

[førtiåtte]

24
[dvidešimt keturi]
[tjuefire]
59
[penkiasdešimt devyni]
[femtini]
6
[šeši]
[seks]
48
[keturiasdešimt aštuoni]
[førtiåtte]