0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

[syttiseks]

68

[sextioåtta]

68

[sextioåtta]

68

[sextioåtta]

[sekstiåtte]

92

[nittiotvå]

92

[nittiotvå]

92

[nittiotvå]

[nittito]

19

[nitton]

19

[nitton]

19

[nitton]

[nitten]

76
[sjuttiosex]
[syttiseks]
68
[sextioåtta]
[sekstiåtte]
92
[nittiotvå]
[nittito]
19
[nitton]
[nitten]