0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

46

[šestinštirideset]

46

[šestinštirideset]

46

[šestinštirideset]

[czterdzieści sześć]

25

[petindvajset]

25

[petindvajset]

25

[petindvajset]

[dwadzieścia pięć]

43

[triinštirideset]

43

[triinštirideset]

43

[triinštirideset]

[czterdzieści trzy]

57

[sedeminpetdeset]

57

[sedeminpetdeset]

57

[sedeminpetdeset]

[pięćdziesiąt siedem]

46
[šestinštirideset]
[czterdzieści sześć]
25
[petindvajset]
[dwadzieścia pięć]
43
[triinštirideset]
[czterdzieści trzy]
57
[sedeminpetdeset]
[pięćdziesiąt siedem]