0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

12

[dvanajst]

12

[dvanajst]

12

[dvanajst]

[dwanaście]

89

[devetinosemdeset]

89

[devetinosemdeset]

89

[devetinosemdeset]

[osiemdziesiąt dziewięć]

94

[štiriindevetdeset]

94

[štiriindevetdeset]

94

[štiriindevetdeset]

[dziewięćdziesiąt cztery]

25

[petindvajset]

25

[petindvajset]

25

[petindvajset]

[dwadzieścia pięć]

12
[dvanajst]
[dwanaście]
89
[devetinosemdeset]
[osiemdziesiąt dziewięć]
94
[štiriindevetdeset]
[dziewięćdziesiąt cztery]
25
[petindvajset]
[dwadzieścia pięć]