0

0

Teste de compreensão auditiva. Ouça a voz primeiro:   

38

[trettiåtte]

38

[trettiåtte]

38

[trettiåtte]

[trinta e oito]

1

[ein]

1

[ein]

1

[ein]

[um]

90

[nitti]

90

[nitti]

90

[nitti]

[noventa]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

76

[syttiseks]

[setenta e seis]

38
[trettiåtte]
[trinta e oito]
1
[ein]
[um]
90
[nitti]
[noventa]
76
[syttiseks]
[setenta e seis]