0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

74

[vier en sewentig]

[седамдесет и четири]

[sedamdeset i četiri]

8

[agt]

8

[agt]

8

[agt]

[осам]

[osam]

88

[agt en tagtig]

88

[agt en tagtig]

88

[agt en tagtig]

[осамдесет и осам]

[osamdeset i osam]

50

[vyftig]

50

[vyftig]

50

[vyftig]

[педесет]

[pedeset]
74
[vier en sewentig]
[седамдесет и четири]
[sedamdeset i četiri]
8
[agt]
[осам]
[osam]
88
[agt en tagtig]
[осамдесет и осам]
[osamdeset i osam]
50
[vyftig]
[педесет]
[pedeset]