0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

88

[осемдесет и осем]

[osemdeset i osem]

88

[осемдесет и осем]

[osemdeset i osem]

88

[осемдесет и осем]

[osemdeset i osem]

[осамдесет и осам]

[osamdeset i osam]

67

[шейсет и седем]

[sheyset i sedem]

67

[шейсет и седем]

[sheyset i sedem]

67

[шейсет и седем]

[sheyset i sedem]

[шездесет и седам]

[šezdeset i sedam]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

[деведесет и осам]

[devedeset i osam]

63

[шейсет и три]

[sheyset i tri]

63

[шейсет и три]

[sheyset i tri]

63

[шейсет и три]

[sheyset i tri]

[шездесет и три]

[šezdeset i tri]
88
[осемдесет и осем]
[osemdeset i osem]
[осамдесет и осам]
[osamdeset i osam]
67
[шейсет и седем]
[sheyset i sedem]
[шездесет и седам]
[šezdeset i sedam]
98
[деветдесет и осем]
[devetdeset i osem]
[деведесет и осам]
[devedeset i osam]
63
[шейсет и три]
[sheyset i tri]
[шездесет и три]
[šezdeset i tri]