0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

७४

[चौहत्तर]

[chauhattar]

७४

[चौहत्तर]

[chauhattar]

७४

[चौहत्तर]

[chauhattar]

[sjuttiofyra]

[पाँच]

[paanch]

[पाँच]

[paanch]

[पाँच]

[paanch]

[fem]

२०

[बीस]

[bees]

२०

[बीस]

[bees]

२०

[बीस]

[bees]

[tjugo]

३८

[अड़तीस]

[adatees]

३८

[अड़तीस]

[adatees]

३८

[अड़तीस]

[adatees]

[trettioåtta]

७४
[चौहत्तर]
[chauhattar]
[sjuttiofyra]

[पाँच]
[paanch]
[fem]
२०
[बीस]
[bees]
[tjugo]
३८
[अड़तीस]
[adatees]
[trettioåtta]