0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

46

[kvardek ses]

46

[kvardek ses]

46

[kvardek ses]

[สี่สิบหก]

97

[naŭdek sep]

97

[naŭdek sep]

97

[naŭdek sep]

[เก้าสิบเจ็ด]

87

[okdek sep]

87

[okdek sep]

87

[okdek sep]

[แปดสิบเจ็ด]

54

[kvindek kvar]

54

[kvindek kvar]

54

[kvindek kvar]

[ห้าสิบสี่]

46
[kvardek ses]
[สี่สิบหก]
97
[naŭdek sep]
[เก้าสิบเจ็ด]
87
[okdek sep]
[แปดสิบเจ็ด]
54
[kvindek kvar]
[ห้าสิบสี่]