0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

69

[sesdek naŭ]

69

[sesdek naŭ]

69

[sesdek naŭ]

[หกสิบเก้า]

75

[sepdek kvin]

75

[sepdek kvin]

75

[sepdek kvin]

[เจ็ดสิบห้า]

21

[dudek unu]

21

[dudek unu]

21

[dudek unu]

[ยี่สิบเอ็ด]

18

[dek ok]

18

[dek ok]

18

[dek ok]

[สิบแปด]

69
[sesdek naŭ]
[หกสิบเก้า]
75
[sepdek kvin]
[เจ็ดสิบห้า]
21
[dudek unu]
[ยี่สิบเอ็ด]
18
[dek ok]
[สิบแปด]