0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

46

[quaranta-sis]

46

[quaranta-sis]

46

[quaranta-sis]

[kırk altı]

99

[noranta-nou]

99

[noranta-nou]

99

[noranta-nou]

[doksan dokuz]

83

[vuitanta-tres]

83

[vuitanta-tres]

83

[vuitanta-tres]

[seksen üç]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

[doksan altı]

46
[quaranta-sis]
[kırk altı]
99
[noranta-nou]
[doksan dokuz]
83
[vuitanta-tres]
[seksen üç]
96
[noranta-sis]
[doksan altı]