0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

[yetmiş yedi]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

[altmışyedi]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

[altmış beş]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

[dört]

77
[เจ็ดสิบเจ็ด]
[yetmiş yedi]
67
[หกสิบเจ็ด]
[altmışyedi]
65
[หกสิบห้า]
[altmış beş]
4
[สี่]
[dört]