0

0

Dinleme testi. İlk olarak dinleyin:   

20

[ยี่สิบ]

20

[ยี่สิบ]

20

[ยี่สิบ]

[yirmi]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

[altmış dört]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

[elli iki]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

[yetmiş bir]

20
[ยี่สิบ]
[yirmi]
64
[หกสิบสี่]
[altmış dört]
52
[ห้าสิบสอง]
[elli iki]
71
[เจ็ดสิบเอ็ด]
[yetmiş bir]