0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [soixante-dix-neuf]

79

[setanta-nou]

79

[setanta-nou]

79

[setanta-nou]

81

[vuitanta-u]

81

[vuitanta-u]

81

[vuitanta-u]

44

[quaranta-quatre]

44

[quaranta-quatre]

44

[quaranta-quatre]

95

[noranta-cinc]

95

[noranta-cinc]

95

[noranta-cinc]

-
79
[soixante-dix-neuf]
[setanta-nou]
-
81
[quatre-vingt-un]
[vuitanta-u]
-
44
[quarante-quatre]
[quaranta-quatre]
-
95
[quatre-vingt-quinze]
[noranta-cinc]