0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [Վաթսուն] [Vat’sun]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

93

[ενενήντα τρία]

100

[εκατό]

100

[εκατό]

100

[εκατό]

62

[εξήντα δύο]

62

[εξήντα δύο]

62

[εξήντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

32

[τριάντα δύο]

-
93
[իննսուներեք]
[innsunerek’]
[ενενήντα τρία]
[enenḗnta tría]
-
100
[հարյուր]
[haryur]
[εκατό]
[ekató]
-
62
[Վաթսուն]
[Vat’sun]
[εξήντα δύο]
[exḗnta dýo]
-
32
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
[τριάντα δύο]
[triánta dýo]