0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [kvardek du]

17

[տասնյոթ]

17

[տասնյոթ]

17

[տասնյոթ]

16

[տասնվեց]

16

[տասնվեց]

16

[տասնվեց]

78

[յոթանասունութ]

78

[յոթանասունութ]

78

[յոթանասունութ]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

-
17
[dek sep]
[տասնյոթ]
[tasnyot’]
-
16
[dek ses]
[տասնվեց]
[tasnvets’]
-
78
[sepdek ok]
[յոթանասունութ]
[yot’anasunut’]
-
42
[kvardek du]
[քառասուներկու]
[k’arrasunerku]