0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [sedamdeset i osam]

83

[ութանասուներեք]

83

[ութանասուներեք]

83

[ութանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

73

[յոթանասուներեք]

10

[տաս]

10

[տաս]

10

[տաս]

78

[յոթանասունութ]

78

[յոթանասունութ]

78

[յոթանասունութ]

-
83
[osamdeset i tri]
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]
-
73
[sedamdeset i tri]
[յոթանասուներեք]
[yot’anasunerek’]
-
10
[deset]
[տաս]
[tas]
-
78
[sedamdeset i osam]
[յոթանասունութ]
[yot’anasunut’]