0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [tiga puluh empat]

28

[քսանութ]

28

[քսանութ]

28

[քսանութ]

11

[տասնմեկ]

11

[տասնմեկ]

11

[տասնմեկ]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

87

[ութանասունյոթ]

34

[երեսունչորս]

34

[երեսունչորս]

34

[երեսունչորս]

-
28
[dua puluh delapan]
[քսանութ]
[k’sanut’]
-
11
[sebelas]
[տասնմեկ]
[tasnmek]
-
87
[delapan puluh tujuh]
[ութանասունյոթ]
[ut’anasunyot’]
-
34
[tiga puluh empat]
[երեսունչորս]
[yeresunch’vors]