0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [dua puluh empat]

24

[քսանչորս]

24

[քսանչորս]

24

[քսանչորս]

19

[տասնինը]

19

[տասնինը]

19

[տասնինը]

71

[յոթանասունմեկ]

71

[յոթանասունմեկ]

71

[յոթանասունմեկ]

94

[իննսունչորս]

94

[իննսունչորս]

94

[իննսունչորս]

-
24
[dua puluh empat]
[քսանչորս]
[k’sanch’vors]
-
19
[sembilan belas]
[տասնինը]
[tasniny]
-
71
[tujuh puluh satu]
[յոթանասունմեկ]
[yot’anasunmek]
-
94
[sembilan puluh empat]
[իննսունչորս]
[innsunch’vors]